Za udział w szkoleniu e-learning ratownikom medycznym przysługuje 10 pkt. edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464). Organizator wystawia zaświadczenie, a wpisu w kartę doskonalenia zawodowego dokonuje ratownik medyczny.

Aby otrzymać punkty edukacyjne należy: obejrzeć transmisję, zarejestrować swój udział i rozwiązać poprawnie test. Szczegóły pod linkiem: http://www.wspr.bydgoszcz.pl/udar/Udar mózgu - zaproszenie na webinar

bot