Za udział w szkoleniu e-learning ratownikom medycznym przysługuje 8 pkt. edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych z 13 grudnia 2019 r. (poz. 2464). Organizator wystawia zaświadczenie, a wpisu w kartę doskonalenia zawodowego dokonuje ratownik medyczny.

Aby otrzymać punkty edukacyjne należy: obejrzeć transmisję, zarejestrować swój udział i rozwiązać poprawnie test, który znajduje się TUTAJ.Udar mózgu - zaproszenie na webinar

bot